ล๊อกอิน | USANA Thai Language Thai | USANA English Language Eng
USANA SPT Limited Partnership Distributor  
🛒MyShop | 🛒usana.com  


 

MAIN MENU

USANA Home Page หน้าแรกยูซานา
USANA Products ผลิตภัณฑ์
 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานา กลุ่มวิตามิน (USANA Nutrition) โภชนาการ
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (USANA Essential & CellSentials) เซลล์เซนเชียลส์
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานา แมกนีแคล ดี (USANA MegneCal D) แมกนีแคล ดี
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานาไบโอเมก้า (USANA Biomega) ไบโอเมก้า
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานาโคคิว 30 (USANA CoQ 30) โคคิว 30
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานาโปรฟลาวานอล 30 (USANA Proflavanol 30) โปรฟลาวานอล 30
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานาวีเอ็กซ์ (USANA VX) วีเอ็กซ์
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานาโปรกลูคามูล (USANA Proglucamune) โปรกลูคามูล
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานาโพรไบโอติก (USANA Probiotic) โพรไบโอติก
USANA Food & Energy อาหารและพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ยูซานาบำรุงผิวพรรณเซลาวีฟ (USANA Skincare Celevive) การดูแลผิวพรรณ
USANA Belive & Trust ความเชื่อมั่น
USANA Enrollment Distributor and Preferred Customers การสมัครสมาชิก
USANA Contact ติดต่อสอบถาม
   
USANA Enrollment Save up to 20%
USANA Enrollment English language สมัครสมาชิกยูซานา
 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานาแนะนำ (USANA Products Recommendation)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา เซลล์เซนเซียลส์ (USANA CellSentials) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา ไบโอเมก้า (USANA Biomega)
USANA Thailand USANA Thailand
เซลล์เซนเชียลส์ ไบโอเมก้า
USANA Thailand USANA Thailand
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา โคคิว 30 (USANA CoQ 30) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา USANA MageCal D
USANA Thailand USANA Thailand
โคคิว 30 แมกแคล ดี
USANA Thailand USANA Thailand
USANA Thailand USANA Thailand
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา โปรฟลาวานอล 30 (USANA Proflavanol 30) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา วีเอ๊กซ์ (USANA VX)
USANA Thailand USANA Thailand
โปรฟลาวานอล 30 วีเอ๊กซ์
USANA Thailand USANA Thailand
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา โพรไบโอติก (USANA Probiotic) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานา โปรกลูคามูล (USANA Proglucamune)
USANA Thailand USANA Thailand
โพรไบโอติก โปรกลูคามูล
USANA Thailand USANA Thailand
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซานาแนะนำ (USANA Products Recommenation System)
 
สินค้าผู้สนใจมากสุด 8 อันดับแรก
คลิก ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) เอสเซนเชียลส์ เซลล์เซนเชียลส์
คลิก ยูซานา ออพทิไมเซอร์ส ไบโอเมก้า (อาหารเสริม น้ำมันปลา) (USANA Optimizer Biomega (Fish oil)) ออพทิไมเซอร์ส ไบโอเมก้า
คลิก ยูซานา ออพทิไมเซอร์ส โปรฟลาวานอล 30 (สารสกัดจากเมล็ดองุ่น) (USANA Optimizer Proflavanol 30 (Grape Seed Extract)) ออพทิไมเซอร์ส โปรฟลาวานอล 30
คลิก ยูซานา ออพทิไมเซอร์ส แม๊กนีแคล ดี (อาหารเสริม แคลเซียม) (USANA Optimizer Magnecal D (Calcium)) ออพทิไมเซอร์ส แมคนีแคล ดี
คลิก ยูซานา ออพทิไมเซอร์ส วีเอ๊กซ์ (อาหารเสริม วิตามินาบำรุงสายตา) (USANA Optimizer VX) ออพทิไมเซอร์ส วีเอ๊กซ์
คลิก ยูซานา ออพทิไมเซอร์ส โปรกลูคามูล (อาหารเสริม เพิ่มภูมิต้านทาน) (USANA Proglucamune) ออพทิไมเซอร์ส โปรกลูคามูล
คลิก ยูซานา โพรไบโอติก (การย่อยอาหาร/ดีท็อกซ์) (USANA Detox Probiotic (digestive and immune health)) ดีท็อกซ์ โพรไบโอติก
คลิก ยูซานา มายสมาร์ท เช็ค ซอย (โปรตีนจากถั่วเหลือง) (MySmart™ Shake Whey Protein Vanilla) มายสมาร์ท เวย์ โปรตีน วนิลา
ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย)(USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))
ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) รายละเอียดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) ( Detail of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))

ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์

    ไวต้า-เอโอ และคอร์ มิเนอรัล
    USANA CellSentials®
    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามิน แร่ธาตุ
  ผลิตภัณฑเสริมอาหารไวต้า-เอโอ ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) ( VITA-AO USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) ไวต้า - เอโอ
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ มิเนอรอล (เกลือแร่) ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) ( Core Mineral USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) คอร์ มิเนอรอล
จำนวนเม็ด ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Tablets of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))  
จำนวนเม็ด/ขวด  
ไวต้า-เอโอ 112
ลักษณะเม็ดไวต้า-เอโอ ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Tablet of VIAS AO USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))  
คอร์ มิเนอรอล 112
ลักษณะเม็ดของคอร์ มิเนอรอล ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Tablet of core mineral USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))  
ประโยชน์ ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Tablets of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))
ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) เพื่อสุขภาพโดยรวม    
คะแนน ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Points of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))  คะแนน : 36
ปรับราคาผลิตภัณฑ์ ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Price of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))
ราคา   2,750.00   บาท
ราคาสมาชิก   2,500.00   บาท
ผลิตภัณฑ์ยูซานาผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (FDA of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals))
องค์การอาหารและยา (อย.) ไวต้า-เอโอ ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (FDA VITA AO of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) ไวต้า - เอโอ
  10-3-22154-5-0004
ผลิตภัณฑเสริมอาหารยูซานา เกลือแร่รวม องค์การอาหารและยา (อย.) ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย)(USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) คอร์ มิเนอรอล
  10-3-22154-1-0018
จำนวนผู้สนใจผลิตภัณฑ์ ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Number of view USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) จำนวน ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) ถูกเยี่ยมชม เซลล์เซนเซียลส์ถูกเยี่ยมชม
    VIEW(s): 23,601 ครั้ง
     
    🛒 สั่งซื้อสินค้า
     
 
 
ยูซานาอินเซลอิเจนซ์ (USANA InCelligence)
🚩อินเซลลิเจนซ์ เทคโนโลยี
   
  สอบถามนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเซลล์เซนเชียนส์ (ASK The Scientist : Cellsentials)
 • รายละเอียด
 • วีดีโอแสดงความเชื่อมั่น
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเกลือแร่รวม ยูซานา เซลล์เซนเชียลส์ (วิตามิน และเกลือแร่รวม บำรุงร่างกาย) (Detail of USANA Essential Cellsentials (Multi Vitamins & Minerals)) เซลล์เซนเชียลส์
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดด้วยกัน
 
 • คอร์ มิเนอรอล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แร่ธาตุรวม
 • ไวต้า เอโอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ
  ควรจะแบ่งปันให้ใคร
 
 • ทุกคนต้องมีโภชนาการที่ดี
  ทำไมต้องเซลล์เซนเชียลส์
 
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซลล์เซนเชียลส์ให้วิตามินและแร่ธาตุอันหลากหลาย
 • อินเซลลิเจนซ์ เทคโนโลยี สารสำคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ให้สารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลัง ช่วยกระตุ้นการทำงานของการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์
  ความแตกต่างของยูซานา
 
 • คิดค้นโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ รูปแบบของการอาหารแต่ละชนิดที่เลือกใช้
 • มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้ในร่างกาย ให้สารอาหารพื้นฐานที่จำเป็นอย่างครบถ้วน มีปริมาณที่เหมาะสม คุณภาพสูงและมีความปลอดภัยในการบริโภค อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ "เซลล์เซนเชียลส์" ผลิตภัณฑ์เสริมอารที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก คุณสามารถไว้วางใจเลือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ มิเนอรอล และไวต้า-เอโอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่คุณสามารถเลือกที่จะช่วยบำรุง ปกป้อง และฟื้นฟู สุขภาพในทุกวันและมีสุขภาพที่ดีสมวัย
  สุดยอดของผลิตภัณฑ์
 
 • เซลล์เซนเชียลส์ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐานระดับเดียวกับการผลิตยา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับรางวัลที่สุดของรัฐ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 ดาว แพลทินัม พลัส จากหนังสือคู่มือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Comparative Guide to NutritionalSupplement (6th edition, 2017)
 • ผลิตในประเทศอเมริกา (Made In USA)
   
 
 
 
 
 
คุณภาพมาตราฐานระดับโลก
 
รางวัลแห่งความสำเร็จ
 
ความมั่นใจจากนักกีฬามืออาชีพ
 
มากกว่าความมั่นใจคือการเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ จากนักกีฬาอาชีพ

USANA Change to English Language

สมัครสมาชิกยูซานา
USANA Enrollment English language
 
 Line: @ibuyubuys
ibuyubuys usana contact LINE QR-CODE
Add ibuyubuys.com to your friends
USANA Home SPT Life Ltd.,
USANA Bangkok Call 095-787-9939
 
USANA ibuyubuy Facebook USANA iBuyuBuy Google Plus USANA iBuyuBuy Twitter USANA iBuyuBuy Youtube
USANA Application On iOS โปรแกรมสำหรับธุรกิจบน iOS
USANA Application on Android โปรแกรมสำหรับธุรกิจบน Android
USANA Application on iOS USANA Application on Android
 
USANA Thailand Health and Freedom

USANA SPT Life Ltd., Part.,
  หจก. เอสพีที ไลฟ์
  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557
 
 
เว็บไซต์ในเครือ
http://www.ibuyubuys.com https://www.ibuyubuys.com
http://www.ibuyubuy.usana.com https://thai.ibuyubuys.com
http://www.ibuyubuys.usana.com https://ibuyubuys.usana.com
   
ติดต่อ
ibuyubuy usana call me โทร: 095-787-9939
ibuyubuys usana line icon ไลน์: @ibuyubuys
ibuyubuys usana email อีเมล์: ibuyubuy@usana.com
บริษัท ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ยูนิต 1-4 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 11.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ 13.00 น.– 17.00 น.