ล๊อกอิน | USANA Thai Language Thai | USANA English Language Eng
USANA SPT Limited Partnership Distributor  
🛒เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  


 

MAIN MENU

USANA Home หน้าแรกยูซานา
USANA Products ผลิตภัณฑ์
USANA Belief & Trust ความเชื่อมั่น
USANA Enrollment การสมัครสมาชิก
USANA Compensation Plan แผนการตลาด
 
USANA Income six ways รายได้ 6 ช่องทาง
USANA Recognition ตำแหน่งในธุรกิจ
USANA Growing การเติบโตยูซานา
USANA Contact ติดต่อสอบถาม
   
USANA Enrollment Save up to 20%
USANA Enrollment English language สมัครสมาชิกยูซานา
USANA Regocnition

ระดับตำแหน่งในธุรกิจยูซานา (USANA Ranking)

 
แชร์เรอร์ 50 CVP
บีลีฟเวอร์ 100 CVP
บิลเดอร์ 200 CVP
แอคชีฟเวอร์ 400 CVP
ไดเร็กเตอร์ 800 CVP
บรอนซ์ไดเร็กเตอร์ 600 CVP
ซิลเวอร์ไดเร็กเตอร์ 800 CVP

โกลด์ไดเร็กเตอร์

1,000 CVP (SPT Life Ltd., Part., 19-Business Centers)
รูบี้ไดเร็กเตอร์ 2,000 CVP
เอเมอรัลด์ไดเร็กเตอร์ 3,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ 4,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 1 ดาว 5,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 2 ดาว 6,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 3 ดาว 7,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 4 ดาว 8,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 5 ดาว 9,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 6 ดาว 10,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 7 ดาว 11,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 8 ดาว 12,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 9 ดาว 13,000 CVP
ไดมอนด์ไดเร็กเตอร์ระดับ 10 ดาว 14,000 CVP
 

USANA Change to English Language

สมัครสมาชิกยูซานา
USANA Enrollment English language
 
 Line: @ibuyubuys
ibuyubuys usana contact LINE QR-CODE
Add ibuyubuys.com to your friends
USANA Home SPT Life Ltd.,
USANA Bangkok Call 095-787-9939
 
USANA ibuyubuy Facebook USANA iBuyuBuy Google Plus USANA iBuyuBuy Twitter USANA iBuyuBuy Youtube
USANA Application On iOS โปรแกรมสำหรับธุรกิจบน iOS
USANA Application on Android โปรแกรมสำหรับธุรกิจบน Android
USANA Application on iOS USANA Application on Android
 
USANA Thailand Health and Freedom

USANA SPT Life Ltd., Part.,
  หจก. เอสพีที ไลฟ์
  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557
 
 
เว็บไซต์ในเครือ
http://www.ibuyubuys.com https://www.ibuyubuys.com
http://www.ibuyubuy.usana.com https://thai.ibuyubuys.com
http://www.ibuyubuys.usana.com https://ibuyubuys.usana.com
   
ติดต่อ
ibuyubuy usana call me โทร: 095-787-9939
ibuyubuys usana line icon ไลน์: @ibuyubuys
ibuyubuys usana email อีเมล์: ibuyubuy@usana.com
บริษัท ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ยูนิต 1-4 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 11.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ 13.00 น.– 17.00 น.